به ریاست معاون استاندار برگزار شد؛ چهارمین جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری


جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.

به گزارش دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، قسمت عمده چهارمین جلسه این کارگروه به برنامه های هفته پژوهش اختصاص یافت که گزارش مربوطه توسط مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش ارائه شد و اعضا به بیان نکته نظرات خود در این زمینه پرداختند.

معاون استاندار هم در بخشی از این جلسه به بیان اهمیت پژوهش و فناوری در پیشرفت جوامع پرداخت و برنامه های درنظرگرفته برای هفته پژوهش را مطلوب ارزیابی کرد.

"عباسعلی رضایی" البته بر این نکته تاکید کرد:که برنامه های پژوهشی به هفته پژوهش منحصر و محدود نمی شود .

وی همچنین از حمایت ویژه دولت تدبیر و امید از توسعه فناوری و پژوهش سخن گفت و  افزایش اعتبار صندوقهای پژوهشی را از جمله اقدامات ارزشمند دولت در این زمینه برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، قابلیتهای استان یزد در زمینه منطقه ویژه علم و فناوری را یادآور شد و راه اندازی سازمان عامل استقرار منطقه علم و فناوری را گامی موثر دانست.