تمامی تمهیدات برای اجرایی شدن منطقه ویژه علم و فناوری یزد اندیشیده شود


به گزارش دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، صبح شنبه 29 شهریورماه در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با " میرمحمدی" استاندار یزد، گزارش پیگریها و تصویب ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان در کمیسیون دائمی شورای عتف تشریح و فرایند دستیابی به این موفقیت مطرح شد.
"
عباسعلی رضایی " در این نشست گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای عتف، مرحله اجرایی ایجاد این منطقه ویژه آغاز می شود و استان یزد به عنوان اولین استان دارای منطقه ویژه علم و فناوری در کشور به این موفقیت بزرگ نائل می آید.
وی خاطر نشان نمود: در جلسه کمیسون دائمی، طرح موضوع منطقه ویژه علم و فناوری استان در سه مرحله " مطالعات" ، " محدوده " و   " ساختار سازمانی " مطرح شد و با توجه به سابقه 10 ساله موضوع و اقدامات موثری که در سال جاری به عمل آمد و امکاناتی که فراهم گردید، زمینه تصویب منطقه ویژه علم و فناوری استان در کمیسیون دائمی مذکور ایجاد و تمامی مسائل مورد نظر این کمیسیون به انجام رسید.
وی با بیان خصوصیات مثبت این طرح، افزود: این طرح قابلیت تبدیل به کریدور جنوب شرق کشور را دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تاکید کرد: از ویژگیهای این طرح، ایجاد یک سازمان چابک در زمینه علم و فناوری با بهره گیری از تعامل و هم افزایی میان همه دستگاه ها جهت پیگیری کلیه امور مربوط به علم و فناوری استان به منظور جلوگیری از کارهای موازی و تطابق برنامه ها با واقعیتهای کشور در عرصه توسعه علم و فناوری است.
وی سپس پیشنهاد داد تا مطالعات و موارد مربوط به این طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شود و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
در ادامه، استاندار یزد، ضمن تبریک این موفقیت، خواستار اندیشیدن تمامی تمهیدات لازم جهت تصویب نهایی این طرح در شورای عتف شد و خاطر نشان نمود: باید تمامی ظرفیت ها جهت ارائه به شورای عتف به طور مشخص و برنامه ریزی شده به کار گرفته شود و از همه پتانسیل های لازم در این راه بهره گیری نمود.
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطر نشان ساخت: باید نقش همه دستگاه ها در اجرای این طرح مشخص شود و این آمادگی از هم اکنون در استان وجود داشته باشد تا به محض تصویب نهایی طرح توسط شورای عتف، مرحله اجرایی آن آغاز شود.
در ادامه این نشست، " اکرم فداکار" مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری نیز ضمن ارائه گزارشی از روند تصویب این طرح، مزایا و اهداف اجرایی آنرا مطرح کرد.
وی تصویب این طرح را حاصل سالها کار تحقیقاتی و علمی عنوان نمود و خاطر نشان کرد: آنچه گزارش ما را در کمیسیون دائمی شاخص نمود، پشتوانه قوی تحقیقاتی و پژوهشی و برنامه ریزی مناسب در این خصوص بود.
با تصویب نهایی این طرح در شورای عتف که به ریاست رییس جمهور محترم برگزار می شود، کار اجرایی ایجاد سازمان عامل کریدورعلم و فناوری استان آغاز خواهد شد.
در این جلسه پورسراجیان رییس پارک علم و فناوری یزد، اولیاء رییس دانشگاه یزد و سالاری مدیر سازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری یزد نیز حضور داشتند که هر یک به بیان دیدگاه ها و گزارش اقدامات مربوطه پرداختند.