حضور سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني در مراسم المپياد درون مدرسه اي آموزشگاه شاهد آيينه ساز


سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يزد در مراسم المپياد درون مدرسه اي آموزشگاه شاهد آيينه ساز حضور يافت.

به گزارش  دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري،" احمد ترحمي"  سالن ورزشي خيرساز اين آموزشگاه را نيز افتتاح كرد.

 در اين مراسم كه جمعي از خانواده معظم شهدا و اولياي دانش آموزان حضور داشتند جمعي از دانش آموزان برتر رشته هاي مختلف ورزشي به اجراي برنامه پرداختند.